Publikation

Gældsstyrelsen har gjort gæld for 4,1 mia. kr. klar til inddrivelse

I 2019 har Gældsstyrelsen manuelt gennemgået ca. 400.000 gældsposter. Det betyder, at gæld for 4,1 mia. kr. nu er klar til inddrivelse.

Gældsstyrelsen har med en målrettet oprydningsindsats taget endnu et vigtigt skridt for at sikre en effektiv gældsinddrivelse fremadrettet. I den manuelle gennemgang vurderer Gældsstyrelsens sagsbehandlere gældens gyldighed, ligesom gældsposterne kontrolleres for eventuelle datafejl.