Publikation

3,3 mia. kr. inddrevet gennem modregning af gæld i udbetalinger

Modregning er et af styrelsens mest effektive inddrivelsesværktøjer, der i 2019 udgjorde knap 40 pct. af det samlede inddrivelsesprovenu.

For danskere med gæld til det offentlige betyder den såkaldte modregning, at styrelsen kan tilbageholde udbetalinger, fx overskydende skat og børne- og ungeydelse, og bruge pengene til at afdrage på gælden.