Gyldig fra

Udbetaling af engangstilskud og indefrosne feriemidler

Som led i en politisk aftale den 15. juni 2020 om udfasning af hjælpepakker, stimuli-initiativer og eksportinitiativer, er der iværksat en række initiativer for at styrke samfundsøkonomien efter nedlukningen på baggrund af COVID-19.

To af initiativerne er:

  • Udbetaling af skattefrit engangstilskud på 1.000 kr. til modtagere af forsørgelsesydelser
  • Mulighed for udbetaling af indefrosne feriemidler til lønmodtagere fra oktober 2020

Får jeg udbetalt engangstilskuddet, når jeg har gæld til det offentlige?

Ja, engangstilskuddet på 1.000 kr. udbetales fuldt ud, selv om du har gæld til det offentlige. Vi må ikke bruge engangstilskuddet til at betale din gæld til det offentlige.

Får jeg udbetalt indefrosne feriepenge, når jeg har gæld til det offentlige?

Ja, indefrosne feriepenge kan udbetales, selv om du har gæld til det offentlige. Vi tilbageholder dog en procentdel af udbetalingen via skattekortet, hvis udbetalingen af de indefrosne feriepenge er skattepligtig, og vi allerede lønindeholder i din indkomst.

Herudover må vi ikke bruge udbetalingen af feriepenge til at betale din gæld til det offentlige.