Gyldig fra

Tidsfrist d. 1. januar 2021 for indvendinger mod visse gældsinddrivelser

Du kan sende dine indvendinger omkring vores gældsinddrivelse, hvis det drejer sig om gæld, som vi før den 1. juli 2020 fik besked om at inddrive, og du ikke modtog rykkere forinden eller fik besked om, at din gæld ville blive inddrevet af os.

Dine indvendinger skal være modtaget hos Gældsstyrelsen senest den 1. januar 2021. Fristen kan overskrides, hvis der er særlige omstændigheder.

Når vi modtager dine indvendinger, vil vi kontakte den offentlige myndighed, som du skylder penge. Vi vurderer, om det kan dokumenteres, at der er blevet udsendt rykkere og givet besked om, at vi inddriver din gæld. Ud fra dine indvendinger og de konkrete forhold i sagen, tager vi stilling til, hvilken betydning det har for inddrivelsen af din gæld.

Gældsinddrivelse efter 1. juli 2020 kræver ikke, at du har modtaget rykkere eller fået besked om vores inddrivelse forinden.

Gebyr

Vær opmærksom på, at når du indsender dine indvendinger, skal du betale et gebyr på 500 kr.

Læs mere om de nærmere omstændigheder og betingelser for at indsende dine indvendinger på siden Når vi inddriver din gæld.