Gyldig fra

Tidlig indsats over for gældsplagede virksomheder sender milliardbeløb i statskassen

Gældsstyrelsen har i 2018 inddrevet ca. 2,5 mia. kr. ved at sætte tid-ligt ind over for selskaber og enkeltmandsvirksomheder med stor gæld til det offentlige.

Det giver penge i kassen, når Gældsstyrelsen sætter målrettet ind over for virksomheder, der ikke får betalt deres gæld til det offentlige. Gældsstyrelsen har ved at bruge fx konkursbegæring og udlæg over for selskaber og enkeltmandsvirksomheder med stor gæld til det offentlige inddrevet ca. 2,5 mia. kr. i 2018.

Efter knap to år med den tidlige indsats har Gældsstyrelsen nu fået et effektivt værktøj til at sikre, at gældsplagede virksomheder betaler deres gæld til det offentlige.

”Hvis en virksomhed går konkurs, er det først og fremmest trist for den enkelte virksomhed og medarbejderne. Samtidig er det også sådan, at hvis virksomheden har gæld til det offentlige, så kan de meget sjældent betale. Derfor er vores erfaring, at vi skal gå tidligere til virksomhederne, så vi sikrer, at gælden til det offentlige bliver betalt – vel og mærke inden de går konkurs”, siger direktør i Gældsstyrelsen Lars Nordahl Lemvigh.

Tiltagene har fået flere virksomheder til at betale deres gæld for at undgå udlæg i deres aktiver eller for ikke at gå konkurs.

”Det kan virke som en hård fremgangsmåde, når vi begærer en virksomhed konkurs eller foretager udlæg. Men i sidste ende er det også i virksomhedernes interesse, at vi hjælper med at få gælden betalt. Og vi oplever faktisk, at ca. halvdelen af virksomhederne efterfølgende betaler deres gæld. Det kan være med til at undgå en konkurs på den lange bane, og det er også med til at sikre, at det offentlige ikke bliver brugt som en kreditkonto, hvor virksomheder opbygger gæld, de ikke er i stand til at betale”, siger direktør i Gældsstyrelsen Lars Nordahl Lemvigh.

Gældsstyrelsen startede den tidlige indsats mod selskaber i april 2016.

Læs mere om den styrkede indsats over for virksomheder med stor gæld til det offentlige - "Styrket indsats over for virksomheder med stor gæld til det offentlige".