Gyldig fra

Stor interesse for Gældsstyrelsens nyetablerede advokatpanel

Gældsstyrelsen har optaget 277 advokater i et nyt advokatpanel fordelt på alle landets retskredse.

Advokaterne dækker hele landet og kan bruge deres lokalkendskab i sagerne. Det forventes at dreje sig om ca. 1.000 sager årligt. De vil fremover blive indstillet af Gældsstyrelsen som kuratorer i konkurssager. 

Interessen for at blive en del af Gældsstyrelsens nye advokatpanel har været stor. Gældsstyrelsen har i dag optaget 277 advokater i hele landet, som kan udvælges til opgaven som kuratorer i den stigende andel af sager, som Gældsstyrelsen forbereder og indgiver konkursbegæringer i, hvor det offentlige er kreditor.

Det stigende antal sager afspejler blandt andet Gældsstyrelsens tidlige indsats over for virksomheder med gæld, som i alene i 2018 resulterede i, at der blev betalt gæld for 2,5 mia. kr. Læs mere i publikationen Styrket indsats over for virksomheder med stor gæld til det offentlige

Arbejdet med begære virksomheder konkurs er et af de midler, Gældsstyrelsen har til at inddrive virksomhedernes gæld til det offentlige. For at udvide antallet af samarbejdspartnere har Gældsstyrelsen etableret det nye panel af advokater, som kan påtage sig opgaven som kurator i konkurssagerne. I alt forventer Gældsstyrelsen, at det vil dreje sig om ca. 1.000 sager årligt.

”En konkursbegæring er altid sidste udvej, men når alt kommer til alt, så er en konkursbegæring et af de skridt, der kan være med til at en virksomheds gæld til det offentlige bliver betalt. Derfor er det meget glædeligt, at der har været stor interesse for at indgå i panelet, og vi har modtaget rigtig mange ansøgninger. Det betyder, vi får flere forskellige samarbejdspartnere blandt advokaterne i hele landet. Samtidig gør vi det mere gennemsigtigt, hvem det er, der varetager opgaven som kurator for det offentlige”, siger underdirektør i Gældsstyrelsen Ulrik Pedersen.

Advokaterne inddeles efter retskreds, så de kan udnytte deres lokalkendskab i sagerne. Ved en konkursbegæring indstiller Gældsstyrelsen en advokat som kurator, mens det er skifteretten, der træffer den endelige afgørelse om, hvem der udpeges som kurator. Deltagerne i det nye advokatpanel vil som udgangspunkt blive indstillet efter alfabetisk rækkefølge i de enkelte retskredse.

Lige nu består advokatpanelet af 277 advokater. Se panelets advokater fordelt efter retskreds på Gældsstyrelsens hjemmeside gaeldst.dk/advokatpanel.  

Supplerende ansøgningsrunde fra 1. til 15. maj 2019
På baggrund af flere henvendelser fra advokater, der har været i tvivl om, hvorvidt de opfyldte kravene i forbindelse med optagelsesrunden til panelet, har Gældsstyrelsen lavet endnu en ansøgningsrunde i perioden 1. – 15. maj 2019. Dette sker for at give alle interesserede og kvalificerede advokater mulighed for at ansøge om optagelse i panelet.

Læs mere om advokatpanelet og den supplerende ansøgningsrunde på gaeldst.dk/advokatpanel

For yderligere oplysninger

Journalister:  7222 1304
Borgere og virksomheder: 7015 7304