Gyldig fra

Gældsstyrelsens rykkerbreve henter 900 mio. kr.

Siden sommeren 2019 har Gældsstyrelsen inddrevet 900 mio. kr. gennem en omfattende rykkerindsats, hvor der er sendt over en halv million breve.

En omfattende rykkerindsats har sendt 900 mio. kr. tilbage til de offentlige kreditorer, som borgere og virksomheder skylder penge. De første breve blev sendt i sommeren 2019, og i slutningen af året blev indsatsen intensiveret yderligere. 

I alt har Gældsstyrelsen genetableret kontakten med 565.000 skyldnere med brevene. Et tal der vil fortsætte med at stige, da styrelsen stadig sender yderligere rykkerbreve afsted.

”Rykkerbreve er første skridt af flere værktøjer, vi kan anvende. Derfor vil jeg opfordre til at betale, det man skylder. Vi er ikke et billigt sted at være. Der løber renter på, og gældens forældelsesfrist er forlænget, så jeg håber, at endnu flere skyldnere vil kontakte os for at oprette en betalingsaftale”, siger Lars Nordahl Lemvigh.

I alt har Gældsstyrelsen rykket for 72 mia. kr., og udover de 900 mio. kr., der allerede er kommet tilbage til de offentlige kreditorer, så er der udsigt til, at endnu mere gæld bliver afdraget som et resultat af brevene.

Cirka 24.000 skyldnere har nemlig indgået en betalingsaftale med Gældsstyrelsen, så de kan få afdraget deres gæld til det offentlige. Aftaler, der samlet har en værdi af næsten 600 mio. kr.

”Mange skyldnere vil heldigvis gerne betale deres gæld, når de bliver gjort opmærksomme på den. Og det er netop formålet med rykkerbrevene. Og hvis man ikke er i stand til at betale al sin gæld på én gang, så kan man henvende sig og få hjælpe til at lave en betalingsaftale”, siger direktør i Gældsstyrelsen, Lars Nordahl Lemvigh.

Skyldnere, der ignorerer Gældsstyrelsens henvendelse, kan se frem til endnu en rykker fra styrelsen. Bliver gælden stadig ikke betalt, kan Gældsstyrelsen iværksætte yderligere indsatser. Det kan fx være modregning i udbetalinger fra det offentlige eller et besøg fra fogeden. Flere og flere borgere vil også opleve, at de bliver trukket for deres gæld direkte på deres lønseddel.

Gældsstyrelsen fortsætter rykkerindsatsen og forventer at nå ud til endnu flere skyldnere inden udgangen af 2020.

Læs mere i publikationen "Gældsstyrelsens rykkerindsats har indbragt 900 mio. kr".

For yderligere oplysninger

Journalister:  7222 1304

Borgere og virksomheder: 7015 7304