Gyldig fra

Gældsstyrelsen sætter med stor succes tidligere ind over for virksomheder med gæld

Gældsstyrelsen har i 2019 inddrevet 3,4 mia. kr. af virksomhedernes gæld. Det er ca. 1 mia. kr. mere, end der blev inddrevet af den gældstype i 2018. Det er lykkedes grundet en tidligere og mere målrettet indsats mod virksomhederne med gæld.

Gældsstyrelsen sætter tidligere ind over for selskaber og enkeltmandsvirksomheder med stor gæld til det offentlige.

Det har medført, at der i 2019 er blevet inddrevet ca. 3,4. mia. kroner af virksomhedernes gæld, hvilket er ca. 1 mia. kroner mere, end der blev inddrevet i hele 2018. Det er samtidigt ca. en firdobling af provenuet siden indsatsen blev igangsat i 2016.

”Det er ikke muligt for Gældsstyrelsen at inddrive gæld fra en virksomhed, når den først er gået konkurs. Det siger sig selv. Derfor er det positivt, når tallene tydeligt viser, at Gældsstyrelsen over de seneste par år er blevet bedre og bedre til at få penge i kassen, inden virksomhederne må dreje nøglen om”, siger direktør i Gældsstyrelsen Lars Nordahl Lemvigh.

Resultatet afspejler et styrket fokus i Gældsstyrelsen på at udsøge og klargøre virksomhedernes gæld til inddrivelse. Samtidig er der i 2019 oplært flere medarbejdere til at foretage screeningen og iværksætte de tidlige indsatser.

Det konkrete arbejde foregår blandt andet ved at foretage udlæg i virksomhedernes værdier og alternativt begære virksomhederne konkurs, så de ikke stifter yderligere gæld.

”Det er vores opgave, at sørge for virksomhederne ikke bruger staten som kassekredit. De skal selvfølgelig betale det, de skylder til det offentlige. Hvis det ikke er muligt, så er vi forpligtet til at sørge for, at virksomhederne ikke kan stifte yderligere gæld, og derfor begærer vi i sidste ende virksomhederne konkurs, hvis vi ikke ser andre muligheder, siger direktør i Gældsstyrelsen Lars Nordahl Lemvigh.

Læs mere om indsatsen overfor virksomhederne i publikationen Gældsstyrelsen inddriver 3,4 mia. kr. fra virksomheder med stor gæld.

For yderligere oplysninger

Journalister:  7222 1304

Borgere og virksomheder: 7015 7304