Gyldig fra

Gældsstyrelsen rykker over 400.000 skyldnere for ubetalt gæld

Gældsstyrelsen har igangsat den største rykkerindsats i nyere tid rettet mod de mere end 1 million borgere og virksomheder, der har gæld til det offentlige. Brevene vedrører i alt gæld for ca. 58 mia. kr. I de kommende måneder rykker styrelsen ca. 35.000 skyldnere hver uge.

Gældsstyrelsen har igangsat den største rykkerindsats i nyere tid rettet mod de mere end 1 million borgere og virksomheder, der har gæld til det offentlige.

Hvis man har gæld til det offentlige, er der en stor sandsynlighed for, at man inden for de næste måneder modtager en rykker fra Gældsstyrelsen. Styrelsen begynder fra denne uge aktivt at rykke mere end 400.000 skyldnere for deres gæld til det offentlige.

Rykkerbrevene er en del af den største rykkerindsats i nyere tid, hvor gældsmyndighederne forsøger at kontakte så stor en del af de 1,3 millioner borgere og virksomheder, der har gæld til det offentlige, som muligt. Brevene vedrører gæld for i alt ca. 58 mia. kr.

Allerede hen over sommeren modtog ca. 74.000 borgere et rykkerbrev, som var startskuddet til den ambitiøse rykkerindsats. Den første del af indsatsen har indtil videre hentet 160 millioner kroner tilbage til statskassen, og næsten 10.000 borgere eller virksomheder er blevet gjort helt gældfri. Det er positivt både for samfundet, men også for de skyldnere, der kommer ud af deres gæld, understreger Gældsstyrelsens direktør.

”Rykkerbrevene et vigtigt værktøj. Nogle er måske ikke opmærksomme på, at de faktisk skylder gælden, så for dem fungerer rykkeren forhåbentlig som en venlig, men bestemt reminder om, at de har gæld, der skal betales, og at der løber renter på. Nu skruer vi op for volumen og sender i de kommende måneder mange tusinde breve ud om ugen”, siger direktør i Gældsstyrelsen Lars Nordahl Lemvigh.

Borgere og virksomheder oplyses i brevene ligeledes om gældsposter, der er en del af den kæmpe oprydningsopgave, som er opstået i kølvandet på problemerne med EFI. Det betyder, at det er nogle lange og informationstunge breve, som Gældsstyrelsen sender afsted til skyldnerne. Det er imidlertid nødvendigt, hvis rykkerne skal holde sig inden for loven.

Brevene vil blive sendt til skyldnernes e-Boks, og hvis man har spørgsmål til indholdet af det brev, man har fået, opfordres man til at ringe til Gældsstyrelsens kundeservice på tlf.: 70 15 73 04. Her vil der være medarbejdere klar ved telefonerne til at hjælpe.

”Der er fortsat et stort oprydningsarbejde på gældsområdet, og der er stadig uvished om dele af gælden. Det er utilfredsstillende for både skyldnerne og for os som myndighed. Derfor arbejder vi os hver dag længere igennem de uafklarede gældsposter. Der ikke nogen genvej, så vi beholder arbejdshandskerne på, mens vi forsøger at guide borgere og virksomheder med gæld til det offentlige bedst muligt. Jeg kan kun opfordre til, at alle betaler, det de skylder, eller ringer og aftaler en frivillig betalingsordning, siger direktør i Gældsstyrelsen Lars Nordahl Lemvigh.

Læs mere om rykkerindsatsen her

Det er Gældsstyrelsens opgave at inddrive al offentlig gæld. Du kan læse mere om gæld til det offentlige på gaeldst.dk

For yderligere oplysninger

Journalister:  7222 1304

Borgere og virksomheder: 7015 7304