Gyldig fra

Gældsstyrelsen hyrer inkassofirmaet Kredinor til inddrivelse af gæld i Norden

Nogle typer af gæld som eksempelvis SU-gæld er i dag ikke omfattet af internationale aftaler om inddrivelse. Derfor har Gældsstyrelsen indgået en aftale med det private inkassofirma Kredinor om at inddrive gæld fra skyldnere i Norden.

Gældsstyrelsen tager nu nye metoder i brug for at inddrive gæld – herunder den voksende SU-gæld – fra skyldnere i Norden. De internationale aftaler giver i dag ikke det offentlige mulighed for at inddrive alle former for gæld i udlandet, og derfor hyrer Gældsstyrelsen nu det private inkassofirma Kredinor til at tage kontakt til skyldnerne.

”Skylder man penge her i landet, så har vi en række værktøjer til at inddrive gælden, men er du bosat i udlandet, så stopper vores bemyndigelse ved grænsen. Det betyder, at vi er afhængige af, at de enkelte landes nationale myndigheder hjælper os. Det gør de på mange områder, men vi har ikke aftaler på fx SU-området. Derfor søger vi nu hjælp hos et privat inkassofirma”, siger underdirektør Brian Breer Clausen.

Gældsstyrelsen har udbudt opgaven med at inddrive gæld i Norge, Sverige, Finland, Færøerne og Island. Aftalen omfatter på udbudstidspunktet over 3.500 skyldnere med gæld for ca. 150 mio. kr. Det tal kan stige, hvis der kommer nye skyldnere til eller de nuværende skyldnere får mere gæld.  

Inkassofirmaet Kredinor skal bl.a. rykke for gælden med breve og telefonopkald, udsøge kontaktoplysninger og formidle afdragsordninger, så skyldnerne betaler deres gæld. Det handler i høj grad om at genskabe kontakten med skyldnerne i udlandet.

”Der vil være skyldnere, der er flyttet fra Danmark, som ikke har hørt fra os længe. Dem vil vi meget gerne minde om, at de har en gæld i Danmark, der løber renter på – og som de skal betale. Nu starter vi med skyldnerne i Norden og gør os nogle erfaringer, og så håber vi, at vi kan brede indsatsen ud til flere lande på sigt”, siger underdirektør Brian Breer Clausen.

Folketinget gjorde det sidste sommer lovpligtigt at oplyse om adresseændringer, hvis en person med gæld til det offentlige flytter til udlandet eller ændrer adresse i udlandet.

Det er Gældsstyrelsens opgave at inddrive al offentlig gæld. Du kan læse mere og gæld til det offentlige på gaeldst.dk.

 

For yderligere oplysninger

Journalister:  7222 1304

Borgere og virksomheder: 7015 7304