Gyldig fra

Gældsstyrelsen har inddrevet rekordhøjt beløb

Danskerne betaler stadig mere af deres gæld til det offentlige. I perioden juli 2017 til juni 2018 har Gældsstyrelsen i gennemsnit fået 635 mio. kr. i kassen om måneden.

Gældsstyrelsen inddriver mere af den gæld, som borgere og virksomheder har til det offentlige. I perioden fra juli 2017 til juni 2018 år har Gældsstyrelsen inddrevet 635 mio. kr. i gennemsnit om måneden. Det viser nye tal fra Gældsstyrelsen.

Beløbet er rekordhøjt og er en væsentlig stigning sammenlignet med niveauet før den automatiserede inddrivelse via EFI blev suspenderet i 2015, hvor der i gennemsnit blev inddrevet ca. 450-500 mio. kr. om måneden.

Gældsstyrelsens hovedopgave er at hjælpe borgere og virksomheder med at betale deres gæld. Derfor glæder det direktør Lars Nordahl Lemvigh, at inddrivelsen af gælden går den rigtige vej.

- Gældsstyrelsen er på en lang brostensbelagt vej, hvor vi hver dag knokler for at normalisere inddrivelsen af gæld til det offentlige. Derfor er det glædeligt, at vi får flere og flere penge i kassen. Det er bl.a. et resultat af, at vi har gjort det lettere for borgerne at betale deres gæld, og at vi automatisk modregner i alle udbetalinger fra myndighederne, herunder ikke mindst i overskydende skatter, siger direktør i Gældsstyrelsen Lars Nordahl Lemvigh.

Selvom der er fremgang, er borgere og virksomheders samlede gæld til det offentlige steget med 5,3 mia. kr. i første halvår af 2018. Stigningen skyldes bl.a., at danskerne stifter ny gæld, ligesom der løber renter på eksisterende gældsposter.

Danskerne har i alt gæld til det offentlige for ca. 116,1 mia. kr. i nominel værdi. Langt størstedelen af gælden kan imidlertid ikke inddrives, fordi skyldnerne ikke har nogen betalingsevne. Derfor er danskernes gæld til det offentlige reelt kun 27,3 mia. kr. værd – den såkaldte kursværdi.

Gældsstyrelsen blev oprettet 1. juli 2018 og hjælper borgere og virksomheder til at betale deres gæld til det offentlige.

For yderligere oplysninger:
Journalister: 7222 1304
Borgere og virksomheder: 7015 7304

Læs mere på Folketingets hjemmeside