Gå til sidens indhold

Breve fra Gældsstyrelsen om afskrivning af gæld til det offentlige er del af politisk aftale fra juni 2017

Gældsstyrelsen har siden begyndelsen af november sendt breve til borgere, der har gæld til det offentlige, om, at de har fået afskrevet en del af deres gæld. Det sker som en vigtig del af oprydningen efter EFI og er en del af den politiske aftale om en ekstraordinær afskrivning af gæld til det offentlige, som alle Folketingets partier indgik tilbage i juni 2017. Der er dermed ikke tale om en ny afskrivning af gæld til det offentlige.

Regeringen indgik i juni 2017 en politisk aftale med alle Folketingets partier om, at der skulle afskrives et større antal gældsposter til det offentlige. I alt er der tale om gældsposter for 5,8 mia. kr., som imidlertid har en reel værdi på ca. 1 mia. kr., da størstedelen af gælden under alle omstændigheder ikke kunne betales, bl.a. grundet dårlig betalingsevne hos skyldnerne.

Den ekstraordinære afskrivning er en vigtig del af den omfattende oprydning efter det tidligere inddrivelsessystem EFI.
 
Som et led i arbejdet med at afskrive gælden har Gældsstyrelsen siden begyndelsen af november informeret de borgere, der får afskrevet hele eller dele af deres gæld til det offentlige. I alt vil ca. 485.000 borgere få et brev om, at de får afskrevet en del eller hele deres gæld.

Direktør i Gældsstyrelsen Lars Nordahl udtaler:

"Vi skriver til dem, der får afskrevet gæld, fordi de har krav på at vide, at deres situation ændrer sig. Størstedelen vil stadig have gæld til det offentlige, som skal betales. Samtidig er det vigtigt at understrege, at det her er en ekstraordinær situation, som udspringer af en politisk aftale. Borgere og virksomheder, der har gæld til det offentlige, skal altså ikke regne med at få afskrevet gæld fremover. Tværtimod kan de godt regne med, at Gældsstyrelsen vil gøre alt, hvad vi kan, for at gælden bliver betalt”.
 
I den politiske aftale, som et enigt Folketing stemte for, er der hovedsageligt tale om, at det især er socialt udsatte og borgere, der ikke har betalingsevne, der får afskrevet gæld. Der er således tale om gæld, der i forvejen var ringe udsigt til at ville blive betalt pga. den lave betalingsevne hos skyldnerne. Derudover er der tale om gældsposter på lave beløb – fx små biblioteksbøder -, hvor omkostningerne ved at inddrive dem er langt højere, end den enkelte gældsposts værdi.

Følgende kriterier er lagt til grund for udvælgelsen af gældsposter:

  • Gældsposter, der er sendt til inddrivelse til og med den 19. november 2015, og hvor der den 8. september 2018 var tvivl om retskraften. Renter og gebyrer, der er relateret til de pågældende fordringer, medtages, selv om de er indsendt efter den 19. november 2015.
  • Gældsposter under 1.000 kr.
  • Gældsposter mellem 1.000 kr. og 7.500 kr., hvis skyldneren er en fysisk person med en skattepligtig årsindkomst under 200.000 kr
  • Ingen gældsposter over 7.500 kr. – uanset skyldnerens indkomst
  • Gældsposter, hvor en afskrivning kan støde retsfølelsen (fx politibøder, sagsomkostninger fra straffesager og skattebøder), friholdes fra afskrivning.
  • Har en skyldner gældsposter for mere end 50.000 kr., som lever op til kriterierne for afskrivning, begrænses afskrivningen, således at maksimalt 50 pct. af skyldnerens samlede gæld under inddrivelse på over 50.000 kr. kan afskrives.

Læs mere på skat.dk/gæld under Ekstraordinær afskrivning af gæld.