Gyldig fra

90.000 danskere rykkes for deres gæld

I de kommende uger vil mere end 90.000 borgere og virksomheder blive rykket for deres gæld til det offentlige. Udsendelsen af de mange rykkere er endnu et vigtigt skridt for at få danskerne til at betale deres gæld.

I den kommende tid vil over 90.000 skyldnere modtage en rykker med en oversigt over, hvad de skylder det offentlige. Allerede i denne uge vil der dagligt blive sendt op mod 10.000 breve ud til borgere og virksomheder, der har gæld til det offentlige. De første af de 90.000 breve går til de skyldnere, som har størst gæld eller som skylder penge for ubetalte bøder. I alt skylder de 90.000 borgere og virksomheder ca. 1,7 mia. kr.

”Der er fortsat rigtig mange danskere, som har gæld til det offentlige. Fordi gældsinddrivelsen i en periode ikke har fungeret optimalt, kan det for nogle være et stykke tid siden, at de er blevet rykket for gælden. Nogle har måske troet, at deres gæld var forældet, eller har troet, at den ikke ville blive inddrevet. Til dem er budskabet: Gælden forsvinder ikke, og der løber renter på. Derfor bør man enten betale den eller kontakte Gældsstyrelsen og få lavet en afdragsordning”, siger direktør i Gældsstyrelsen, Lars Nordahl Lemvigh. 

Udsendelsen af rykkerbreve er det seneste skridt på vejen til at få gældsinddrivelsen på skinner igen. Sidste år inddrev Gældsstyrelsen 7,1 mia. kr. af danskernes gæld til det offentlige. Det er det højeste beløb i nyere tid. Gældsstyrelsen modregner samtidig flere hundredetusinde danskeres gæld i deres overskydende skat, mens en systematisk indsats overfor virksomheder med høj gæld har fået flere mia. kr. i statskassen.

”Nu sender vi rykkere til de første mere end 90.000 skyldnere, og så fortsætter vi indsatsen på den anden side af sommeren. Samtidig tager vi det nyudviklede gældsinddrivelsessystem mere i brug og kan dermed fx gradvist nu trække flere skyldnere i deres løn. Vi tager med andre ord hele tiden skridt på vejen mod en mere effektiv gældsinddrivelse. Derfor skal man som borger eller virksomhed regne med, at hvis man stifter gæld til det offentlige, så kommer man til at skulle betale den”, siger Lars Nordahl Lemvigh.

Gældsstyrelsen er en af Skatteforvaltningens syv nye specialiserede styrelser. Gældsstyrelsen har i dag ca. 1.400 medarbejdere, og styrelsens opgave er at inddrive danskernes gæld til det offentlige.

  • Siden 2015 er der investeret 3,5 mia. kr. på gældsområdet.
  • I 2018 inddrev Gældsstyrelsen 7,1 mia. kr. af danskernes gæld til det offentlige. Det er det højeste provenu i nyere tid.
  • I forbindelse med årsopgørelsen forventes det, at op mod 500.000 danskere får modregnet gæld i deres overskydende skat.
  • Gældsstyrelsen inddrev i 2018 ca. 2,5 mia. kr. ved en systematisk indsats over for selskaber og enkeltmandsvirksomheder med stor gæld til det offentlige.

Det nye gældsinddrivelsessystem, PSRM, er udviklet og taget i brug. I den kommende tid tilkobles de mange offentlige kreditorer systemet.

Det er Gældsstyrelsens opgave at inddrive al offentlig gæld. Du kan læse mere og gæld til det offentlige på skat.dk/gæld

For yderligere oplysninger

Journalister:  7222 1304

Borgere og virksomheder: 7015 7304