Gyldig fra

7,1 mia. kr. af danskernes gæld er kommet i kassen

Gældsstyrelsen har i 2018 inddrevet 7,1 mia. kr. af danskernes gæld til det offentlige. Provenuet er det højeste siden 2013.

Gældsstyrelsen har i 2018 inddrevet et rekordhøjt beløb af den gæld, som borgere og virksomheder har til det offentlige. I alt 7,1 mia. kr. Det viser nye tal fra Gældsstyrelsen, som skatteminister Karsten Lauritzen i dag har præsenteret på et pressemøde. Læs "En skatteforvaltning i fremdrift - Fornyet oplæg til politisk samling"

Det er en stigning fra 4,4 mia. kr. i 2013 og 5,4 mia. kr. i 2015, hvor det tidligere automatiske gældsinddrivelsessystem, EFI, blev suspenderet.

Stigningen siden 2015 skyldes særligt, at der igen er kommet gang i modregningen af gæld i udbetalinger fra offentlige myndigheder som fx dagpenge, børnepenge og overskydende skat. Det betyder, at udbetalinger automatisk bliver tilbageholdt og brugt til at betale hele eller dele af en skyldners gæld til det offentlige i stedet for at blive udbetalt.

Direktør i Gældsstyrelsen, Lars Nordahl Lemvigh, er tilfreds med fremgangen:

”Det er et klart fremskridt, at vi er lykkedes med at inddrive et rekordhøjt beløb af danskernes gæld. Det skyldes blandt andet, at vi har taget flere nye værktøjer i brug. Vi er på ingen måde i mål, og det kommer til at kræve benhårdt arbejde i de kommende måneder og år at få gældsinddrivelsen helt op i gear. I løbet af 2019 får vi endnu flere værktøjer til rådighed i det nye it-system, og det forventer jeg gør, at vi vil se flere positive resultater” siger Lars Nordahl Lemvigh.

Han fremhæver blandt andet, at Gældsstyrelsen i foråret vil modregne op til 500.000 danskere, blandt andet i forbindelse med årsopgørelsen, hvor skyldnere vil opleve at blive trukket i evt. overskydende skatter, hvis de har gæld.

Samtidig er Gældsstyrelsen nu klar til at tage fat på samtlige skyldnere for at få dem til at betale. Fra 2. kvartal 2019 vil op mod 1.000.000 skyldnere blive kontaktet af Gældsstyrelsen med oplysninger om deres gæld og krav om at betale.

”Vi skal have pengene i kassen. Og den vigtigste måde at gøre det på er, at skyldnerne får en klar oplevelse af, at man altså skal betale sin gæld. Og at der løber renter på, hvis ikke man gør. Derfor tager vi nu fat i alle dem, der har gæld til det offentlig,” siger Lars Nordahl.

Danskernes samlede gæld til det offentlige er steget fra 2017 til 2018. Det skyldes først og fremmest, at borgere og virksomheder stifter ny gæld, ligesom der løbende bliver tilskrevet renter på den eksisterende gæld.

De nyeste tal viser, at danskernes samlede gæld i dag har en reel værdi på 28,6 mia. kr. – gældens såkaldte kursværdi. Kursværdien giver et retvisende billede af gældens værdi, idet den tager højde for borgere og virksomheders evne til at betale det, de skylder, inden for den lovgivning, som Folketinget har vedtaget.

Mange borgere og virksomheder har ikke mulighed for at betale deres gæld. Flere borgere har lav eller ingen betalingsevne, ligesom nogle virksomheder er gået konkurs. Kursværdien giver således et øjebliksbillede af gældens inddrivelighed og er ikke udtryk for, at inddrivelsen ikke fungerer eller at Gældsstyrelsen opgiver at inddrive gælden.

Danskerne har samlet set gæld til det offentlige for 117,4 mia. kr., som fortsat er under inddrivelse i Gældsstyrelsen.

Læs mere i Tal og tendenser om det samlede inddrivelsesprovenu i 2018.

Gældsstyrelsen blev oprettet 1. juli 2018, som en af de syv styrelser i den nye skatteforvaltning. Gældsstyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler deres gæld til det offentlige. Styrelsen SKAT eksisterer ikke længere.

 

For yderligere oplysninger:

Journalister:  7222 1304

Borgere og virksomheder: 7015 7304