Advokatpanel

Gældsstyrelsen har etableret et panel af advokater, som påtager sig opgaven som kurator i de sager, hvor det offentlige er konkursrekvirent. Advokatpanelet er blandt andet etableret for at øge gennemsigtigheden og deltagerkredsen, når Gældsstyrelsen samarbejder med advokater i konkurssager.

Gældsstyrelsens advokatpanel omfatter advokater fra retskredse i hele landet. Advokaterne i panelet er inddelt i grupper efter den/de retskreds(e), de har forretningssted i.

Udvælgelsen af advokater til indstilling som kurator i konkursboer, hvor de offentlige er kreditor, vil som udgangspunkt ske efter tur blandt advokaterne i den relevante retskreds. Det er de lokale driftscentre, som står for udvælgelsen af advokaterne. Der vil fra central side løbende blive ført tilsyn med udvælgelsen af advokaterne samt med bobehandlingen.

Du kan finde navn og advokatfirma på en advokat i panelet under den enkelte retskreds nedenfor.

Du kan søge mere information om en advokat gennem Advokatnøglen på advokatnoeglen.dk.

Hvis du har spørgsmål eller andre henvendelser om Gældsstyrelsens advokatpanel, er du velkommen til at kontakte fuldmægtig Daniel Thumilaire-Muhs på telefon 72 37 23 42.

Liste over retskredse i Jylland

Liste over retskredse på Fyn

Liste over retskredse på Sjælland og øer